Budowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w mieście Dąbrowa Górnicza – Etap I i II

Zakończenie robót teletechnicznych dla konsorcjum RCI/WEBTEAM

Więcej…
Projektowanie , budowa i remonty sieci telekomunikacyjnych (abonenckich , rozdzielczych , magistralnych i międzycentralowych ) o torach miedzianych i światłowodowych. Konserwacja i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych Budowa i remonty sieci elektroenergetycznych.
 • projekty budowlane i wykonawcze z branży telekomunikacyjnej
 • budowa kanalizacji teletechnicznych pierwotnych fi 110 , 125 , 160
 • budowa mikrokanalizacji teletechnicznych wraz z wdmuchiwaniem mikrokabli światłowodowych 
 • budowa kanalizacji teletechnicznych wtórnych fi 32 , fi 40 , fi 50
 • budowa rurociągów kablowych światłowodowych
 • budowa rurociągów kablowych dla potrzeb łączności autostradowej
 • budowa rurociągów kablowych dla potrzeb telematyki
 • budowa linii kablowych ziemnych , napowietrznych oraz w kanalizacjach
  kablowych o torach miedzianych i światłowodowych
 • wykonawstwo przecisków hydraulicznych pod drogami
  i przeszkodami fi 110 mm , 125 mm i 160 mm
 • przewierty horyzontalne sterowane metodą płucząco-wierconą
  średnicy do fi 300 mm i długości do 120 mb
 • okablowanie i instalacje wewnętrzne dla sieci telekomunikacyjnych , komputerowych i pokrewnych 
 • kosztorysowanie robót budowlanych w telekomunikacji
 • bieżąca konserwacja urządzeń centralowych , szaf kablowych , serwerowni i punktów dystrybucyjnych
 • bieżąca konserwacja kanalizacji teletechnicznych , linii kablowych ziemnych i napowietrznych
 • usuwanie skutków awarii w sieciach telekomunikacyjnych o torach miedzianych i światłowodowych
 • okresowe i kontrolne pomiary parametrów elektrycznych i optycznych kabli
 • budowa linii kablowych ziemnych dla kabli NN i ŚN
 • budowa kanalizacji dla urządzeń związanych z sygnalizacją świetlną